ID: 14929
ChipKane

Họ và Tên: Kane Kozaru   ✿  Giới Tính: TGT3

Cấp 1 KTer Mới  ✿   Nhóm: Thành Viên Chính Thức
0
tin nhắn
0
lời cảm ơn
12
xu
1
truyện
0
bình luận
- 0
Xu đã sử dụng
THÔNG TIN THÀNH VIÊN: ChipKane

Địa Chỉ Email:
Email Đã Ẩn *
Facebook:
Không Có
Ngày Đăng ký:
Thứ 3, 22/03/2016, 07:53
Ngày đăng nhập cuối:
Thứ 7, 02/04/2016, 22:26
ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO ChipKane