ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
TÌM KIẾM TRUYỆN NHANH, CHÍNH XÁC

In Sách Truyện Theo Yêu Cầu

Truyện Full Mới


Ba Năm Ấy

Ba Năm Ấy

☎ Lượt Xem: 2320 ~ 144 Điểm Vote
Cô Vợ Của Tôi

Cô Vợ Của Tôi

☎ Lượt Xem: 2386 ~ 134 Điểm Vote
Fanfic VKook Bố Dượng

Fanfic VKook Bố Dượng

☎ Lượt Xem: 6961 ~ 1280 Điểm Vote
[Bác Chiến] Mãi Mãi Bên Em

[Bác Chiến] Mãi Mãi Bên Em

☎ Lượt Xem: 4483 ~ 546 Điểm Vote
Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt

Bổn Tọa Thấy Trên Trời Có Con Chim Sắt

☎ Lượt Xem: 3503 ~ 187 Điểm Vote
Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân

Hệ Thống Thuần Phục Hoa Tâm Nhân

☎ Lượt Xem: 2620 ~ 210 Điểm Vote
Che Dấu

Che Dấu

☎ Lượt Xem: 2564 ~ 176 Điểm Vote
Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

☎ Lượt Xem: 2403 ~ 129 Điểm Vote
Ai Đem Ai Là Thật

Ai Đem Ai Là Thật

☎ Lượt Xem: 1985 ~ 74 Điểm Vote
Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung

Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung

☎ Lượt Xem: 1463 ~ 46 Điểm Vote
Quang Ám Điên Đảo

Quang Ám Điên Đảo

☎ Lượt Xem: 1388 ~ 68 Điểm Vote
Trình Độ Dụ Người Như Thế Này Vừa Đủ

Trình Độ Dụ Người Như Thế Này Vừa Đủ

☎ Lượt Xem: 1566 ~ 40 Điểm Vote
Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

Sư Tôn Là Nghề Nghiệp Có Độ Nguy Hiểm Cao

☎ Lượt Xem: 1406 ~ 91 Điểm Vote
Vô Vi Nhất Niệm

Vô Vi Nhất Niệm

☎ Lượt Xem: 1270 ~ 46 Điểm Vote
Kế Hoạch Dụ Dỗ

Kế Hoạch Dụ Dỗ

☎ Lượt Xem: 2603 ~ 108 Điểm Vote
Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

☎ Lượt Xem: 1408 ~ 50 Điểm Vote
Chân Tâm Thác Phó

Chân Tâm Thác Phó

☎ Lượt Xem: 1564 ~ 65 Điểm Vote
Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan

☎ Lượt Xem: 1469 ~ 69 Điểm Vote
Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người

☎ Lượt Xem: 1738 ~ 91 Điểm Vote
Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

☎ Lượt Xem: 1554 ~ 96 Điểm Vote
Chạm Vào Ánh Dương

Chạm Vào Ánh Dương

☎ Lượt Xem: 1942 ~ 151 Điểm Vote
[Vkook] Luật Sư Jeon, Kim Chủ Cần Cậu

[Vkook] Luật Sư Jeon, Kim Chủ Cần Cậu

☎ Lượt Xem: 2418 ~ 335 Điểm Vote
Tân Lang Thứ 7

Tân Lang Thứ 7

☎ Lượt Xem: 1296 ~ 42 Điểm Vote
Thằng Ngốc

Thằng Ngốc

☎ Lượt Xem: 1510 ~ 120 Điểm Vote
Đào Mỏ Tổng Tài Lấy Thân Báo Đáp

Đào Mỏ Tổng Tài Lấy Thân Báo Đáp

☎ Lượt Xem: 1697 ~ 134 Điểm Vote
Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú

Buông Tôi Ra Tên Cầm Thú

☎ Lượt Xem: 2479 ~ 235 Điểm Vote
Linh Thiếu Xuyên Không Rồi!

Linh Thiếu Xuyên Không Rồi!

☎ Lượt Xem: 930 ~ 72 Điểm Vote
Những Tháng Năm Bình Yên

Những Tháng Năm Bình Yên

☎ Lượt Xem: 1087 ~ 50 Điểm Vote
Xuyên Về Làm Điền Chủ

Xuyên Về Làm Điền Chủ

☎ Lượt Xem: 1188 ~ 102 Điểm Vote
Anh Trai VS Em Gái

Anh Trai VS Em Gái

☎ Lượt Xem: 774 ~ 38 Điểm Vote
Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

☎ Lượt Xem: 429 ~ 34 Điểm Vote
Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

Sau Khi Kết Hôn, Ngày Nào Phó Tiên Sinh Cũng Ghen

☎ Lượt Xem: 546 ~ 40 Điểm Vote
Đúng Lúc

Đúng Lúc

☎ Lượt Xem: 394 ~ 20 Điểm Vote
Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma

☎ Lượt Xem: 512 ~ 44 Điểm Vote
Cây Kim Sợi Chỉ

Cây Kim Sợi Chỉ

☎ Lượt Xem: 403 ~ 30 Điểm Vote
Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

☎ Lượt Xem: 318 ~ 10 Điểm Vote
Trong Phim Ngoài Đời

Trong Phim Ngoài Đời

☎ Lượt Xem: 359 ~ 18 Điểm Vote
Sói Tới Rồi!

Sói Tới Rồi!

☎ Lượt Xem: 320 ~ 10 Điểm Vote
Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

Vào Trại Tâm Thần Tìm Được Vợ Ngốc

☎ Lượt Xem: 686 ~ 86 Điểm Vote
Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ

Hành Trình Truy Thê Của Chàng Thụ

☎ Lượt Xem: 397 ~ 16 Điểm Vote
Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

☎ Lượt Xem: 308 ~ 10 Điểm Vote
Mật Ngọt Ướt Át

Mật Ngọt Ướt Át

☎ Lượt Xem: 392 ~ 47 Điểm Vote
Thần Tượng Nữ Phụ

Thần Tượng Nữ Phụ

☎ Lượt Xem: 370 ~ 25 Điểm Vote
Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

☎ Lượt Xem: 454 ~ 56 Điểm Vote
Thuần Chủ

Thuần Chủ

☎ Lượt Xem: 301 ~ 10 Điểm Vote
Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!

Xuyên Vào Hệ Thống Không Có Liêm Sỉ!

☎ Lượt Xem: 803 ~ 48 Điểm Vote
Kiếp Sau? Vậy Bắt Đầu Lại Đi!

Kiếp Sau? Vậy Bắt Đầu Lại Đi!

☎ Lượt Xem: 604 ~ 24 Điểm Vote
Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không

Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không

☎ Lượt Xem: 744 ~ 112 Điểm Vote
Nếu Em Khóc Tôi Cũng Sẽ Rơi Lệ

Nếu Em Khóc Tôi Cũng Sẽ Rơi Lệ

☎ Lượt Xem: 548 ~ 20 Điểm Vote
Thương Em Vào Lòng

Thương Em Vào Lòng

☎ Lượt Xem: 760 ~ 50 Điểm Vote
Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

Nam Sủng Sao? Ta Không Cần

☎ Lượt Xem: 588 ~ 38 Điểm Vote
Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh!

Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh!

☎ Lượt Xem: 491 ~ 20 Điểm Vote
Tâm Du Thán Hỏa Xuân

Tâm Du Thán Hỏa Xuân

☎ Lượt Xem: 466 ~ 30 Điểm Vote
Dưới Cây Anh Đào

Dưới Cây Anh Đào

☎ Lượt Xem: 421 ~ 30 Điểm Vote
Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

☎ Lượt Xem: 348 ~ 10 Điểm Vote
Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm

☎ Lượt Xem: 542 ~ 22 Điểm Vote
Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm

Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm

☎ Lượt Xem: 439 ~ 10 Điểm Vote
Chưa Đụng Tường Nam

Chưa Đụng Tường Nam

☎ Lượt Xem: 396 ~ 10 Điểm Vote
Hãn Phu

Hãn Phu

☎ Lượt Xem: 739 ~ 118 Điểm Vote
Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

☎ Lượt Xem: 416 ~ 30 Điểm Vote
Lăng Uyên Cầu Mặc

Lăng Uyên Cầu Mặc

☎ Lượt Xem: 426 ~ 20 Điểm Vote
Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh

☎ Lượt Xem: 348 ~ 10 Điểm Vote
Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi

☎ Lượt Xem: 309 ~ 20 Điểm Vote
Gả Cho Một Anh Béo Đầy Tiềm Năng

Gả Cho Một Anh Béo Đầy Tiềm Năng

☎ Lượt Xem: 282 ~ 10 Điểm Vote
Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

☎ Lượt Xem: 564 ~ 33 Điểm Vote
Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết

☎ Lượt Xem: 606 ~ 40 Điểm Vote
Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy

☎ Lượt Xem: 304 ~ 30 Điểm Vote
Người Anh Nhìn Là Em

Người Anh Nhìn Là Em

☎ Lượt Xem: 385 ~ 20 Điểm Vote
Chiều Em Đau Cả Trái Tim

Chiều Em Đau Cả Trái Tim

☎ Lượt Xem: 300 ~ 10 Điểm Vote
Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo

Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo

☎ Lượt Xem: 663 ~ 78 Điểm Vote
Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy

☎ Lượt Xem: 426 ~ 32 Điểm Vote
Mộ Hàn Trọng

Mộ Hàn Trọng

☎ Lượt Xem: 368 ~ 12 Điểm Vote
Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

☎ Lượt Xem: 338 ~ 10 Điểm Vote
Sau Khi Dẫn Bóng Chạy

Sau Khi Dẫn Bóng Chạy

☎ Lượt Xem: 417 ~ 10 Điểm Vote
Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích

☎ Lượt Xem: 436 ~ 32 Điểm Vote
Tiệm Trà Sữa Nhà Bạch Hạ

Tiệm Trà Sữa Nhà Bạch Hạ

☎ Lượt Xem: 319 ~ 20 Điểm Vote
Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công

☎ Lượt Xem: 382 ~ 96 Điểm Vote
Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Hai Đứa Trẻ Vô Tư

☎ Lượt Xem: 407 ~ 10 Điểm Vote
Triêu Lộ Sanh Ca

Triêu Lộ Sanh Ca

☎ Lượt Xem: 423 ~ 30 Điểm Vote
Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại

☎ Lượt Xem: 416 ~ 40 Điểm Vote
Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

☎ Lượt Xem: 340 ~ 10 Điểm Vote
Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

☎ Lượt Xem: 359 ~ 10 Điểm Vote
Muốn Ly Hôn? Không Có Cửa Đâu!

Muốn Ly Hôn? Không Có Cửa Đâu!

☎ Lượt Xem: 554 ~ 68 Điểm Vote
Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ

Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ

☎ Lượt Xem: 329 ~ 10 Điểm Vote
Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

☎ Lượt Xem: 296 ~ 10 Điểm Vote
Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

☎ Lượt Xem: 274 ~ 10 Điểm Vote
Đẹp Trai Là Số 1

Đẹp Trai Là Số 1

☎ Lượt Xem: 279 ~ 10 Điểm Vote
Bà Xã Em Không Ngoan

Bà Xã Em Không Ngoan

☎ Lượt Xem: 290 ~ 24 Điểm Vote
Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui

Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui "Hot"

☎ Lượt Xem: 311 ~ 10 Điểm Vote
Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc

☎ Lượt Xem: 249 ~ 10 Điểm Vote
Thủ Thuận Thư

Thủ Thuận Thư

☎ Lượt Xem: 269 ~ 10 Điểm Vote
Dung Thành

Dung Thành

☎ Lượt Xem: 308 ~ 20 Điểm Vote
Bản Hòa Tấu Bạc Hà

Bản Hòa Tấu Bạc Hà

☎ Lượt Xem: 267 ~ 10 Điểm Vote

ĐỌC TRUYỆN FULL HAY
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2022 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
-Giao diện Mobile
ChatBox
Like FanPfae Facebook